';

Image module

Välkommen!

Hela Kvinnans Klinik är en klinik för hela kvinnan, hela livet. Här står du i centrum.

Kliniken står på 4 pelare:

 • Undersökning – rörelseapparaten/diastas/bäckenbotten
 • Behandling
 • Träning
 • Samtal

Vi kan hjälpa dig ex: med:

Smärta i ex: bäckenet, ryggen, ischias, ljumskar, ont i svanskotan etc)
Undersökning av bäckenbotten, ex postpartum och/eller vid symptom såsom läckage eller framfallssymptom
Träning, rehabilitering eller hjälp att komma vidare med din träning
Du kan läsa mer om oss under ”vårt team”.

Vad du kan förvänta dig hos oss:

Att det är du som bestämmer. Hos oss kan du känna dig trygg och inget görs utan en nogrann förklaring och ett godkännande av dig. Vi strävar efter att hela tiden under behandlingens gång att förklara vad vi gör.

Nogrann anamnes som är din berättelse.

Förklaring kring förslag på upplägg gällande undersökning och behandling

Undersökning av rörelseapparapaten för att få en helhetsbild av funktion

Bäckenbottenundersökning som kan ske vaginalt och/eller rektalt (detta sker alltid i samtycke med dig och när du har bokat den specifika tjänsten).

Utbildning och förklaring till dina besvär och de olika fynd vi har gjort samt ett initalt vårdplan.

Ultraljudsundersökning av magen (bokas som nybesök – ultraljudsundersökning)

2D Transperineal Ultraljudsundersökning av bäckenbotten (bokas som nybesök – ultraljudsundersökning)

Vi finns här för dig.

Behandling kan bestå av:

 • Sätta delmål
 • Hemträning/övningar
 • Manuell behandling (mjukdelsbehandling, mobilisering, manipulation)
 • (Biofeedback)
 • Egen behandling

Uppföljande besök varierar och kan vara mellan 1-4 veckor beroende på omständigheter. Detta diskuterar du tillsammans med din terapeut utifrån dina mål och syfte.

Våra samarbetspartners är Stockholm Hernia Center som du kan nå på info@stockholmherniacenter.se.

Varmt välkommen!

Kontakta oss

  Hitta oss

  adress: Skånegatan 73 116 37 Stockholm

  epost: info@helakvinnansklinik.se

  Samarbetspartner

  Image module
  Image module