OM KVINNANS KLINIK

Hela Kvinnans Klinik är en klinik för hela kvinnan, hela livet. Här står kvinnan i centrum och vi samverkar mellan våra olika professioner för att på bästa sätt hjälpa varje kvinna.
Fokusområden är under graviditet liksom efter förlossning eftersom stora förändringar i kroppen inträffar då – förändringar som kan visa sig många år senare.
Andra fokusområden är även kvinnan i klimakteriet liksom återträning till vardagen efter vissa sjukdomstillstånd som efter bröstcancer och underlivsproblematik.

Vi ser till helheten och vet att kroppen sitter ihop och samverkar. Ingen del är starkare än den svagaste länken, och den försöker vi hitta, få igång och sedan knyta in till helheten igen. Vi strävar efter att ha kvinnans hälsa i fokus och få ett brett samarbete mellan olika yrkesgrupper inom – och utanför – kliniken för att på bästa sätt kunna hjälpa kvinnan. Vår strävan är en helhetsbedöming och samverkan mellan professioner.

Vi vill även vara en mötesplats för kvinnor i alla åldrar genom våra föreläsningar, events och workshops.

Även män kan ha problem
Eftersom även män kan drabbas av problem och ha dysfunktioner i exempelvis bäckenbotten, magen, ryggen och andra delar av kroppen, så har vi vissa tider/dagar öppna även för män.
Män är välkomna måndagar, tisdagar och onsdagar.
Torsdag och fredag är helt för kvinnor.

Känner du att du inte vill riskera att stöta på en man är du varmt välkommen att boka tid torsdagar eller fredagar. Det är även då vi har rehabilitering efter vissa sjukdomstillstånd.

Bakgrund
Hela Kvinnans Klinik startades 1 maj 2017 av Katarina Woxnerud och Mary-Lou Richards Nilsson,  båda leg naprapat och cert MammaMagetränare. Båda har mångårig erfarenhet av behandling, återträning och kvinnohälsa på sina olika kliniker i Stockholm.

Katarina Woxnerud har skapat konceptet MammaMage, och har publicerat 19 böcker, 14 träningshäften och ett antal träningsfilmer. Hon är en ofta anlitad träningsexpert i olika media som månadstidningar – nu Tara, radio, teve och dagstidningar. Katarina har 30 års erfarenhet som utbildare och träningsexpert, och över 25 års erfarenhet som naprapat.
Katarina vidareutbildar sig kontinuerligt och den senaste större utbildningen är ISM (Integrated Systems Model) med fokus på womens health i Vancouver, Kanada för Diane Lee januari-september 2016.

Mary-Lou Richards Nilsson